home
 
05-04-2006: Persbericht NVJ

 
NVJ heeft gisteren een teleurstellend verlopen overleg gevoerd met de DG van Binnenlandse Zaken inzake de C2000-problematiek. Als gevolg van de invoering van het C2000-communicatie-systeem hebben journalsten niet langer toegang tot de communicatie tussen hulpdiensten en politie en blijven zij verstoken van informatie over voor de pers relevante nieuwsfeiten.
Naar aanleiding van een eerder gesprek hierover met minister Remkes in het voorjaar van 2005 was er een schriftelijke belofte door de minister gedaan om tot een voor journalisten werkbare oplossing te komen voor media-alarmering bij calamiteiten.

Ondanks een overweldigend aantal door de NVJ geregistreerde klachten over de in verschillende regio's niet goed functionerende persalarmeringssystemen (het door Biza gepresenteerde alternatief voor toegang tot C2000) ziet de minister bij monde van zijn DG geen aanleiding om zijn eerder gedane belofte voor een goed werkend alternatief voor journalisten waar te maken. 

Uit de door NVJ gepresenteerde klachtenoverzicht, waarbij ondermeer dan honderd maal gemist persalarm wordt geconstateerd, is overduidelijk gebleken dat het bestaande door Binnenlandse zaken gepresenteerde alternatief niet werkt. De NVJ heeft aangedrongen op een regeling die uitgaat van een uniforme werkwijze, uniforme en neutrale meldingscriteria met minimale tijdsvertraging en een systeem zonder betaling. Daarbij is een aanvaardbaar alternatief voorhanden, teweten een opwaardering van het P2000- meldingsysteem aangevuld met politieberichten.

Dit was voor Biza niet bespreekbaar. Voor wat betreft optimalisering van het persalameringssysteem zoals tot nu toe ingevoerd komt Biza bij monde van haar DG niet verder dan dat de door de minister opgestelde regeling niet centraal kan worden afgedwongen voor de 25 regio's. BiZa blijft erbij dat dat per regio kan worden ingevuld. De oplossing die BiZa biedt is dat zij gaat praten met de politiedirecties van de regio''s. 

De NVJ zal zich nu beraden om stappen om de eerder door de minister toegezegde beloften alsnog af te dwingen.

meer informatie:
Thomas Bruning,
algemeen secretaris NVJ 06-20495245 / 020-6766771
   
  home