home
 
05-04-2006: Het wordt tijd dat de rechter zich uitspreekt

 
De journalistiek (niet alleen in Nederland) zit met een groot probleem. En dat probleem is veroorzaakt door maatregelen van de overheid. Door de invoering van C2000 zijn de hulpdiensten voor de beroepsgroep journalisten niet meer te volgen en dat betekent dat de democratie wordt aangetast. De toetsing lees controle door de journalistiek van de overheid en hun ambtenaren wordt hierdoor drastisch beperkt. En het feit dat journalisten ook na een persoonlijk gesprek met de directeur-generaal dinsdag 4 april jl. definitief geen toegang tot C2000 krijgen, het nieuwe, digitale communicatienetwerk voor hulpdiensten, is drastisch. "Het wordt tijd voor de rechter" om met de woorden van Roel Dijkstra van de Vereniging Mediabelangen te spreken. Wij zijn lid van de vereniging.

De politie maakt de dienst uit. Zij selecteren de berichtgeving en bepalen wanneer de media mag komen kijken door middel van een persalarm. Het is een gunst als dat alarm wordt gegeven en gratis is. In sommige delen van het land is het persalarm uitbesteed aan commerciële bedrijven en moet er voor worden betaald. Dinsdag was het gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. De Vereniging Mediabelangen was aangeschoven. Journalisten hebben herhaaldelijk om aansluiting op C2000 gevraagd. Tot voor kort konden ze nog met scanners het analoge communicatieverkeer tussen hulpverleners onderling en met de meldkamer afluisteren. C2000 is echter een besloten netwerk dat niet kan worden afgeluisterd doordat het goed beveiligd is en alle communicatie wordt gecodeerd. Het netwerk is alleen bedoeld voor hulpverleners die nu sneller en efficiënter hun werk kunnen doen. Ook kunnen criminelen niet langer meeluisteren. Doordat C2000 is beveiligd kunnen (ook hobbyisten en) journalisten, niet langer meeluisteren met de communicatie tussen hulpverleners. Journalisten missen daardoor een voor hen belangrijke informatiebron en dus opdrachten en dus geld. Om de media toch zo snel mogelijk te kunnen informeren over relevante zaken hebben vrijwel alle veiligheidsregio's het al genoemde persalarmeringssysteem ingevoerd.. De hulpdiensten zelf zijn verantwoordelijk om dat goed te organiseren. Het ministerie heeft de veiligheidsregio's hier ook al eerder op gewezen. Niet iedereen is tevreden op de manier zoals dat nu gaat. Als je als medium zelf geen goed netwerk opzet (in elk dorp enkele correspondenten), dan red je het niet. Collega-journalisten vragen zich af wanneer de eerste eigen krant van de politie uit gaat komen met nieuws dat zij willen melden.

Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid
Peter Donk, hoofdredacteur

   
  home