11-05-2011: Presentatie persalarmering P2000 Hollands Midden
 

Op 11 mei jongstleden is de media uitgenodigd in Leiderdorp voor een voorlichtingsbijeenkomst over de invoering van het nieuwe persalrmeringssysteem per 1 juni 2011.
Na een heldere presentatie over de werking door Marco Leeuwerink, werd er van de kant van de politie voorgesteld om een werkgroep te vormen om de eventuele problemen die zich na de invoering voordoen te evalueren.
Deze werkgroep zal voorlopig op maandelijkse basis bij elkaar komen.
De werkgroep zal bestaan uit vertegenwoordigers van de afdeling communicatie, de meldkamer en de media.
Namens de vereniging zal Marco Hoope zitting nemen in deze werkgroep, zaken die uw inziens meegenomen moeten worden in het maandelijks overleg kunt u melden op [email protected] .
De capcode van het persalarm is 1533999.
Tevens werd medegedeeld dat de politie per 1 juni overgaat op een nieuw piketnummer buiten kantoortijden, ook de brandweervoorlichters zullen na de zomer bereikbaar zijn via een piketnummer.

   
  home