home
 

14-01-2011: Vergadering van bestuur met voorlichters van de
raad van hoofdcommissarissen.

 

Aan alle leden:

Het bestuur is vorige week vrijdag bij de woordvoerders van de Raad van Hoofdcommissarissen in de Bilt geweest en heeft daar overleg gevoerd over

een aantal belangrijke zaken; met name de uitrol van de landelijke persalarmering via P2000 en een betere behandeling van werkzame pers op incidentterreinen.

A: uitrollen van de p 2000 tot nu toe .
Hollands midden kan nog niet beginnen omdat ze personeels tekort hebben .
er zijn 5 regio's die nu wel draaien en  M en West Brabant en limburg gaan snel beginnen .
er zijn er die niet de p2000 gaan gebruiken maar s.m.s. alarmering of communicator 
Ondertussen is ook duidelijk geworden dat Amsterdam op 1 februari gaat beginnen.
Voor de goede orde:  p2000 wordt gewoon verder uitgerold en worden wij daarvan op de hoogte gehouden

Als er later een 'politie nederland' is zal alles door woordvoering van de HC's aangestuurd worden en zijn er geen verschillen meer ,
nu kan ieder korps nog zijn eigen draai aan geven .

We hebben afgesproken dat we in april weer bij elkaar komen .
elle en ron hebben in februari een gesprek met de n.v.j. en zullen er punten mee genomen worden .

 B: landelijke lijsten .
het blijkt dat er meerdere lijsten zijn met aardcode's waar wij voor de info krijgen .
zo heb ik 4 lijsten gezien bij zuid holland zuid . en maar 2 bij rijnmond . (Het verschil is: gelijk piepen of eerst via persvoorlichting)
met kennelijk twee tussenvormen waar we nog niet achter zijn. ook wordt er niet eenduidig info gegeven .    
Er zijn meldingen die eerst naar de voorlichter gaat  waarna hij beoordeeld of wij die krijgen .
ook gaat hij eerst kijken en dan pas info alarm maken . dan is het al een uur voorbij .
Wij vragen ons af waarom dit gebeurd . Een dode persoon gevonden is wat ons betreft alarmeren en niet eerst kijken dan is er voor de visuele media niet veel meer te maken . We zijn het er over eens dat de beoordeling niet iets is voor de voorlichting .
 Ook hebben we gevraagd voor mogelijkheden om meer update's te krijgen . " aanrijding met gewonden " kan licht tot dodelijk zijn .
Haaglanden geeft het goede voorbeeld op dit moment .

C:    We hebben een voorstel gedaan om de diverse in omloop zijnde brieven van de ' Hoofdcommissaris aan de diender op straat '   waarin staat wat
de rechten van de pers zijn op plaatsen-incidentte vervangen door een landelijke tekst, ondertekend door de minister en die achterop de rellenkaart
te gaan zetten . Dit gaan de woordvoerders bespreken in de eerstvolgende vergadering met de NVJ en politieperskaart. 
wat daaraan gedaan kan worden

D:   Ook zal er op de politieschool meer aandacht gegeven moeten worden over wat de pers komt doen op locatie . Egas en Looye gaan kijken

E:   Jelle zou ook nog nagaan of er inderdaad een nieuw schrijven komt voor het pd manement waar momenteel geruchten over gaan. Dat zou onze positie       weer een stuk terug zetten.

F.     We hebben het er met de woordvoerders over gehad dat we in gesprek zijn met de tweede kamerfracties over hoe hun mening is over 'pers op C2000'  Toen we vorig jaar die gesprekken voerden en bij Fred Teeven kwamen was zijn reactie : 'mij hoef je niet te overtuigen, geaccrediteerde pers moet toegang hebben tot de mobilofoon van de brandweer en politie. '
We staan dan ook op het punt om een gesprek aan te vragen met de nieuwe staatssecretaris, hij is nu in de positie om het te realiseren. Egas en Looye vonden het een goed idee om ondanks het invoeren van alarmering via P2000 gewoon door te gaan met C2000 toegang. Hun mening is net als de onze: op de mobilofoon gaat niet veel dat geheim moet blijven.

 Wordt vervolgt.

Tot zover.

Als er leden zijn met voorstellen voor verbetering van de werkomstandigheden, laat het ons weten, we zitten aan tafel met twee mensen die een boel voor elkaar kunnen krijgen, zeker als er straks landelijke politie komt, en het op vrijwel alle punten met ons eens zijn.

Groeten,

Roel Dijkstra
Willem Duivestein
Leo Stolk/notulist)

Vereniging Mediabelangen
p.a. Gansfoortstraat 2
3132 EM Vlaardingen
010-4600808
06-55727777
[email protected]
www.mediabelangen.nl

 

   
  home