home
 
14-11-2013: Vergadering van Nationale politie met belangenorganisaties media (Mediabelangen en NVJ)

  Donderdag 14 november was er een vergadering van pers, NVJ en Mediabelangen met Yvette Moll en
Bernhard Jens bij de politie in Utrecht. Bij de Nationale Politie is zeer zeker de wil tot medewerking om tot een betere persalarmering te komen, maar helaas gaat het allemaal niet zo snel als we dat zouden
willen.  Het eenvoudigst te realiseren zou meeluisteren met de hulpverlening zijn, maar gezien het standpunt van deMinister is dat vooralsnog geen optie. Wij hebben meelezen met meldingen voorgesteld via bijvoorbeeld een app.
Dat is misschien een mogelijkheid voor na 2017 als er met nieuwe techniek gealarmeerd gaat worden omdat
tegen die tijd de brandweerpieper achterhaald is.
Het automatisch pageren zou het eenvoudigst te realiseren zijn momenteelnmaar daar scheen bij de diverse politieregios weerstand tegen te bestaan onder het mom van 'dan is de pers er eerder dan wij en dan worden er sporen vernield'.
Dat er voor of na ons een kudde brandweerlieden, dienders en ambulancebroeders heen en weer denderen
zullen we hetdan maar even niet hebben. Een compromis was de volgende: Alarmeer alle gewone dingen gelijk en bijzondere dingen als moord en doodslag direct nadat de eerste politiewagen ter plaatse is.
Dan kan alles geautomatiseerd worden en missen we niets meer.
Vervolgstap is dan gelukkig het digitaliseren van de alarmering voor de 250 a 300 beroepsfotografen,
journalisten en redacties zodat de 112-cowboys geen informatie meer hebben.
Want daar krijgt de politie tegenwoordig gelukkig ook de balen van.
Verder is tijdens de vergadering nog wat gesleuteld aan de tekst van het kaartje dat , ondertekend
door Gerard Bouman, binnenkort bij de politieperskaart meekomt en waar onze rechten op staan.
Het is de bedoeling dat bij de volgende editie deze tekst op de achterkant van de rellenkaart wordt gedrukt.
Kort hebben we het nog even over de herkenbaarheid van ons als pers op een PD gehad.
Legitimeren we ons met de politieperskaart, de rellenkaart of het hesje.
Wij hebben aangegeven dat we in sommige omstandigheden helemaal niet zo herkenbaar wíllen zijn,
ik noem als voorbeeld maar rellen of iets dergelijks.
Bovendien zijn de hesjes afgekeurd door Rijkswaterstaat: verkeerde kleur en te weinig reflecterende strepen.
Maar wij als pers moeten ons ook realiseren dat als wij ons beter tonen dat de politie ook
beter onderscheid kan maken tussen vakbroeders en 112-kleuters.
   
  home