5 April 2014 De situatie omtrent persalarm in de regio Hollands Midden op dit moment.

 

Eind 2013 is er na de constatering dat het weer niet goed ging met het persalarm in de regio Hollands Midden contact gezocht met Marco Leeuwerink die tot het samengaan van de politieregio’s Hollands Midden en Haaglanden onze contactpersoon was binnen de werkgroep persalarmering.
Hij gaf aan dat na de samenvoeging van de oude regio's Hollands Midden en Haaglanden hij een invloed meer had op dit proces en dat wij contact op moesten nemen met Wim Hoonhout, teamchef Woordvoering van de nieuwe politie eenheid Den Haag.

Hierop hebben wij eind 2013 contact gezocht met Wim Hoonhout en hij gaf direct toe dat de situatie niet was zoals afgesproken tussen de politie en de pers. Hierop is Wim in overleg gegaan met het managementteam  (MT) van de meldkamer Hollands Midden. Men gaf daar in eerste instantie aan dat men geen idee had waar het probleem lag. Hierop is met Wim afgesproken dat wij op wekelijkse basis een lijst aan zouden leveren met door ons geconstateerde problemen in de alarmering. Na een aantal weken werden hierdoor de problemen  steeds duidelijker en zagen we langzamerhand  verbeteringen in de persalarmering, zowel in hoeveelheid en de snelheid.

De volgende stap die Wim heeft genomen is om tijdens de drie recentelijk gehouden vakmanschapsdagen zijn verhaal omtrent het persalarm uit te dragen. Op elke dag heeft hij 1,5 uur de tijd gekregen om dit aan zowel de leiding als de centralisten te doen.

 Om het ijs te Breken had Wim elke dag een taart bij zich en dat werd gewaardeerd.

 

 

Onder het genot van een bak koffie en een stuk taart bemerkte Wim dat men helemaal niet zo negatief tegenover het persalarm stond. Wat vooral duidelijk werd was dat een groot deel zich helemaal niet bewust was van de gemaakte afspraken met de pers.
De komende tijd blijft het wel belangrijk om Wim Hoonhout en de meldkamer scherp te houden en problemen te blijven constateren, zodat hier in bijgestuurd kan blijven worden. Afgelopen week was er ook weer een dipje waar het in korte tijd drie keer niet goed ging. Dieptepunt hierin was het ongeval met de zandauto op de boulevard van Katwijk met 4 gewonden, waar men een persalarm vergat.

Toekomst:

De nabij toekomst bied nog wel wat uitdagingen voor het persalarm. Zo gaan in de komende maanden de meldkamers van de beide oude delen van de politieeenheid Den Haag samen in de nieuwe meldkamer op de YP in Den Haag. Hierdoor zullen er vooral voor de centralisten van Hollands Midden een aantal zaken veranderen. Wim acht de kans dan ook aanwezig dat dit in eerste instantie voor een dipje in de alarmeringen zou kunnen zorgen. Positief punt op de YP is wel dat de meldkamer daar geleid word door een OC-meldkamer. Deze OC coördineert en controleert het meldkamerproces en kan waar nodig ook bij het geven van persalarm bijsturen. Wim hoopt dat hierdoor op iets langer termijn een constanter persalarm ontstaat, waar vooral bij grotere incidenten een aanzienlijke verbetering ontstaat. Ons is door Wim verzocht om het proces van onze zijde te blijven monitoren en hem tijdig op de hoogte te stellen bij het constateren van problemen.

Een andere verandering die plaats gaat vinden met het samenvoegen van de meldkamers is het veranderen van de capcodes waarop het persalarm wordt gegeven. Voor de politie is gekozen om dat voor de hele regio op 1 code te gaan doen. Voor de brandweer Hollands Midden wordt een nieuwe code in het leven geroepen.

 

Š       1530875 – Politie eenheid Den Haag

Š       1500075 – Brandweer Haaglanden

Š       1500076 – Brandweer Hollands Midden