AANMELDFORMULIER 'VERENIGING MEDIABELANGEN'
 
Iedereen die in het bezit is van een geldige politieperskaart kan zich opgeven als lid van de Vereniging Mediabelangen. De contributie tot 31 december 2016 is vastgesteld op 100,-- Euro voor Fotografen en 200,-- Euro voor bureaus. Wie geen lid wil of kan worden kan de vereniging een donatie doen.


Zodra de contributie is gestort op gironummer Giro NL46INGB0002240862 , tnv "vereniging Mediabelangen", zullen wij u opnemen als lid.
 
(Bedrijfs)-naam  
Adres  
Postcode  
Woonplaats  
Telefoonnummer  
Mobiele nummer  
E-mail adres   *
Perskaartnummer  
Opmerking