Professionele media wordt verzocht zich te melden bij coordinator van 112 site
 
 
 
 
Aan de commandant van het brandweerkorps van Hollands Midden

Geachte Heren, Dames,

 
 
Namens een aantal van onze leden spreek ik mijn verbazing uit over een type dat op brand/ongeval lokaties
rondloopt en waar de reguliere pers zich nu volgens de politie moet melden. Ik vraag me af of dit figuur bij de brandweer
hoort, maar bovenal, reguliere pers, voorzien van Landelijke Politieperskaart, heeft volgens de Leidraad Pers van de ministeries
BZK en Justitie gewoon toegang tot zulke terreinen. Het voorval van de foto was gisteren op het woonwagencentrum van
Gouda maar dit figuur is al enige malen eerder waargenomen.
Ook bereiken ons berichten uit het gebied Hollands Midden dat reguliere pers reeds enige malen op bevel van de brandweer
( volgens de dan dienstdoende politiemensen : 'het mag niet van de brandweer' , terwijl wij gegronde reden hebben om
aan te nemen dat er geen enkel overleg is geweest tussen de agent en de brandweer maar het schuift wel lekker af...)
de toegang tot brand of ongevalslokaties is ontzegd.  De Leidraad geeft echter aan dat alleen gevaar voor anderen,
gevaar voor sporen, of een noodverordening van de burgemeester gegronde redenen zijn om pers ( in bezit van de
voornoemde LPK) te weren maar kort en goed, op die lokaties zullen op dat ogenblik ook geen politiemensen of
brandweermensen aanwezig zijn.
 
Ik ga er vanuit dat u passende maatregelen zult treffen. Kunt u mij van de uitkomst op de hoogte houden?
 
Vriendelijke groeten
 
Roel Dijkstra
Voorzitter
 
 
Vereniging Mediabelangen
p.a. Gansfoortstraat 2
3132 EM Vlaardingen
010-4600808
06-55727777

 
  home