VERENIGING MEDIABELANGEN
 
   
 
 


Op initiatief van vrijwel alle Rotterdamse media is in 2006 de Vereniging Mediabelangen opgericht , die zich zal inzetten om tot een oplossing te komen voor de C2000 problematiek. Zoals bekend is het meeluisteren met de  politieberichten in vrijwel heel Nederland ondertussen onmogelijk, alleen in Rotterdam en Amsterdam is het nog gedeeltelijk mogelijk. Fotojournalisten zijn nu aangewezen op de volgende procedure als er iets aan de hand is:

- De Officier van Dienst beslist of hij de piketvoorlichter waarschuwt;
- De piketvoorlichter beslist of hij de persvoorlichter waarschuwt;
- De persvoorlichter beslist of er persalarm uitgaat en
- Beziet of hij ter plaatse gaat of niet ter plaatse gaat

Het is dus heel onzeker of er op een nieuwsfeit persalarm volgt. En als dat het geval is gaat er zo veel tijd verloren dat de fotograferende en filmende pers achter het net vist. Er moet een oplossing komen zodanig dat de vrije nieuwsgaring door het C2000 systeem niet in het gedrang komt. Roel Dijkstra, een van de initiatiefnemers, wil de krachten van alle belanghebbenden in Nederland bundelen om te lobbyen, te onderhandelen, de publieke opinie wakker te schudden en zonodig rechtsmaatregelen te nemen. Zoals het er nu uitziet gaat alle politie-informatie door een zeef, waardoor er sprake is van het achterhouden van informatie. Dit is bijna even kwalijk als censuur. Van officiële zijde is zelfs al vernomen dat de persvoorlichting nieuwe stijl vooral zal dienen om het imago van de politie op te vijzelen. Of zoals hoofd voorlichting politie Limburg Noord Paul van Vilsteren het uitdrukt: Wij verkopen het product veiligheid, en al wat gevoelens van onveiligheid veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken, past niet in ons voorlichtingsbeleid. Succesverhalen  mogen dan in de krant, missers worden bedekt met de mantel der liefde. Dit staat de controlerende functie op het overheidshandelen, die de pers al jarenlang vervult, in de weg.
Iedereen die in het bezit is van een geldige politieperskaart kan zich opgeven als lid van de Vereniging Mediabelangen. De contributie tot 31 december 2007 is vastgesteld op 100,-- euro voor individuele leden en 200,-- euro voor Persbureau’s en Media.  Wie geen lid wil of kan worden kan de vereniging een donatie doen. Gevallen waarbij het met het persalarm goed of juist helemaal mis ging gelieve men te melden aan de vereniging. Het adres is:

Vereniging Mediabelangen
p/a Roel Dijkstra
Gansfoortstraat 2
3132 EM Vlaardingen
Postbus 2072, 3130 BB Vlaardingen

Telefoon 010-460.08.08
Mobiel 06-55.72.77.77
Fax 010-434.00.94
E-mail: [email protected]

Giro 22 40 862


De vereniging media belangen zet zich in voor de belangen van de visuele media op straat, zowel wat betreft de alarmering van de pers als ook de omgang tussen de hulpverleners en de pers op straat.
Hiervoor voeren wij op regelmatige basis gesprekken met de minister van Veiligheid en Justitie, de raad van hoofdcommissarissen en diverse regionale politie en brandweerkorpsen.
Op aanvraag ondersteunen wij leden ook bij klachtenprocedures.

Het eerste doel van de vereniging is meeluistertoegang te krijgen op het C2000 net. Onze mening is dat WIJ als PERS de democratie controleren.  De leidraad ‘Positie van de pers’ van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie geeft ons een ‘Bijzondere maatschappelijke status’.  Wij willen toegang tot het algemene meldingen kanaal van de politie en de kanalen van de brandweer. Het kanaal van bv het arrestatiekanaal interesseert ons wel maar kunnen we nu ook niet beluisteren en in de redenen daarvoor kunnen we ons ook wel vinden. Het is ons niet duidelijk waarom de gewone meldingen geheim zouden moeten zijn, wat echt geheim is gaat nu toch ook al via de telefoon.

De persalarmering via P2000 die landelijk ingevoerd zou worden blijkt in de praktijk in veel regio's matig tot slecht te functioneren.
Een aantal regio's is nog niet begonnen en minstens 1 politieregio heeft zelfs aangegeven helemaal niets te zien in persalarmering en ook het systeem via P2000 niet in te willen voeren.
Op dit moment gaat er er teveel tijd verloren door het bewust vertragen van meldingen en missen we het 'nader bericht', vaak een reden om om te keren of nog wat harder door te rijden. Bovendien missen we berichten over mogelijke gevaren voor onszelf. Na jaren hebben we eindelijk het recht om, zolang we geen gevaar zijn voor een ander of gevaar vormen voor sporen, het recht om op eigen risico over de afzetlinten te stappen maar dan willen wij wel weten wat die gevaren dan zijn. Bovendien hebben we niet echt de behoefte om plotseling op een verkeerde plek te staan. Dat kan alleen maar op de oude manier: meeluisteren

De leidraad ‘Omgaan met de pers’ kunt U hier lezen.

 
  home